Superbonus: a început cursa pentru renovări

timp de lectură minutele

Intervenții trenante și întârziate, facilități fiscale și cesiune de creanțe: pornirea a fost lentă, dar programul Superbonus promite să dea un impuls puternic pieței construcțiilor. Iar materialele, pe lângă tehnologii, ocupă un loc de seamă. Am vorbit despre toate acestea cu Giovanni Danna, expert în normare din cadrul Confindustria Ceramica.

Programul Superbonus valorează circa 8.069 milioane de euro, din care, 1.614 disponibili în 2021 și 6.455 în 2022. Acestea sunt previziunile raportului Cresme (n.t. Centrul de cercetări economice sociologice și de piață în sectorul construcțiilor), realizat în colaborare cu Camera Deputaților din Italia, publicat în luna decembrie a anului trecut. Raportul se referă la un patrimoniu imobiliar de 6 milioane de clădiri, care cuprind 19 milioane de locuințe.

 

Această pornire lentă a depins de claritatea redusă de la început. În plus, și tipurile de reducere a impozitului diferă…

Deocamdată, sunt accesibile concomitent mai multe tipuri de facilități fiscale; primul tip, lansat în urmă cu mai mulți ani, este cel de 50% pentru renovări, apoi ecobonus de 65%, 90 % pentru fațade, iar acum, Superbonus, de 110%. Toate acțiunile cu obiective diverse, de la eficiență la consolidare, sunt incluse în continuare și se referă la tipuri de lucrări diferite. Toate au fost revitalizate puternic prin programul Superbonus, cesiunea de creanțe și reducerea valorii facturii fiind valabile pentru toate tipurile de facilități fiscale. Dacă facem o simplă renovare, de exemplu, reparând baia și bucătăria, putem să beneficiem de facilitatea pentru renovare de 50%, accesând cesiunea de creanță. Facilitatea pentru instalațiile sanitare și hidrosanitare este o noutate în Legea Bugetului de la sfârșitul anului trecut, care își așteaptă punerea în aplicare printr-o hotărâre de ministru, aflată în curs de aprobare. Aceasta introduce o reducere de 1000 de euro per contribuabil, pentru înlocuirea obiectelor sanitare și a componentelor de instalații hidrosanitare din baie și bucătărie cu unele care să garanteze economisirea apei. Acesta este un tip de facilitate fiscală care nu se poate cumula cu celelalte și poate fi folosită în mod separat. Poate fi accesată chiar dacă nu renovăm baia sau bucătăria, dar înlocuim obiectele sanitare și componentele instalațiilor hidrosanitare ori dușul.

 

Îmi imaginez că, odată cu această accelerare a lucrărilor, și piața produselor din ceramică și cărămidă se așteaptă la un „salt”

Intervențiile privind izolațiile exterioare sunt consistente pentru a accesa acest Superbonus și pentru a eficientiza clădirile existente. Acțiunile care trenează sunt, de fapt, cele de izolație termică a suprafețelor opace și de înlocuire a instalațiilor existente pentru climatizarea pe timpul iernii.

Cărămida are un rol important în refacerea zidurilor de fațadă, precum și țiglele din teracotă, pentru acoperișurile ventilate. Același lucru este valabil pentru dalele și plăcile de ceramică, refacerea fațadelor cu sisteme ventilate și izolante fiind o oportunitate. Ceramica își croiește un drum larg și în domeniul renovării spațiilor comune ale blocurilor de locuințe, iar costurile ei pot fi compensate în cazul instalării sistemelor de încălzire prin pardoseală; demolarea și refacerea pardoselii și a finisajelor ei permit accesul, în acest caz, la subvenții. În situația în care este vorba despre o intervenție de consolidare seismică, toate lucrările se încadrează în programul de reducere a impozitului, așadar, și finisajele.

Dacă ne referim la Superbonus, intervențiile ce presupun montarea unor noi suprafețe ceramice se încadrează în categoria acelor lucrări întârziate din cauza celor trenante.

Și când este vorba doar despre lucrările de renovare, cu cesiune de creanțe sau reducere de 50%, acest tip de lucrări este inclus în programul de reducere a impozitului și îi atrage cu siguranță pe clienții privați. Pentru a ne informa corect publicul, atât clienți finali cât și proiectanți, Confindustria Ceramica a demarat o campanie în social media cu privire la utilizarea materialelor ceramice și a cărămizilor pentru renovări.

 

Programul Superbonus va da un nou avânt și celorlalte tipuri de facilități fiscale?

Toate facilitățile fiscale în vigoare au susținut piața în anii trecuți, dar tema cesiunii de creanțe creează o adevărată oportunitate. Până la apariția acestei măsuri, valoarea lucrărilor era plătită în întregime în avans de către beneficiar, pentru a fi apoi recuperată, în cazul persoanelor fizice, sub formă de reducere a impozitului pe venit, pe parcursul a zece ani. Acum, reducerea impozitului este transpusă în înjumătățirea valorii facturii, și se poate ajunge chiar la situația în care o persoana nu trebuie să achite nimic din valoarea lucrărilor; o măsură extraordinară. O mare oportunitate și în privința strategiilor de regenerare urbană, procese care vor fi puternic accelerate de acest amplu sistem de reduceri de natură fiscală.