Sustenabilitatea, imboldul pentru inovare în sectorul ceramicii

timp de lectură minutele

Prin luarea în considerare a sustenabilității de mediu, sociale și de guvernanță, societățile italiene din industria ceramicii sunt promotori ai schimbării la scară umană.

De la siguranța la locul de muncă până la politicile de sănătate, de la evaluarea ciclului de viață al produselor până la îmbunătățirea continuă a proceselor de producție, abordarea sustenabilității a stat întotdeauna la baza căutării de tehnici inovatoare și de noi instrumente pentru a determina schimbarea. În ceea ce privește competitivitatea, o abordare din ce în ce mai avansată și mai conștientă a sustenabilității promovează noi procese de afaceri în societăți, modele organizaționale pentru a îmbunătăți gestionarea siguranței și sănătății lucrătorilor și a lanțului de aprovizionare, precum și noi produse și sisteme care să răspundă cerințelor reînnoite ale consumatorilor finali.

Cererea consumatorilor pentru produse ecologice este în continuă creștere, iar pentru a răspunde acestei cereri, Marazzi Groupa dezvoltat noi tehnici de producție care au făcut posibilă reducerea grosimii plăcilor prin reducerea impactului logisticii și transportului atât în amonte, cât și în aval în lanțul de aprovizionare. S-a optimizat consumul de energie prin transportul căldurii produse de cuptoare în interiorul fabricii către alte etape ale procesului (uscătoare, atomizoare) și către sistemul de încălzire. Datorită unui proces de gestionare atentă, Marazzi nu numai că recuperează 100% din apele reziduale de producție, dar indicele de reciclare a apei industriale merge mai departe și ajunge la 120%, deoarece include și recuperarea apei de la alte societăți din industria ceramică.

Reducerea la minimum a risipei și a deșeurilor prin promovarea reciclării, regenerării și reutilizării materialelor și resurselor reprezintă abordarea „circulară” a producției aleasă de Marazzi, adică un model de producție cu ciclu închis. De exemplu, societatea recuperează 100% din deșeurile brute și prelucrate din producția de plăci și folosește ambalaje realizate din materiale 100% reciclate și 100% reciclabile.

Acest model permite Marazzi Group să recicleze 99,6% din deșeuriprin intermediul operatorilor specializați și să trimită la groapa de gunoi doar 0,4% din totalul deșeurilor generate de procesele de producție.