category icon Performance

Ducem valorile noastre comune in strainatate

timp de lectură minutele

Pentru a ne exporta produsele și durabilitatea în întreaga lume, am adoptat politici specifice și am obținut certificări în conformitate cu normele în vigoare în diferitele zone geografice. Din Asia până în Statele Unite, trecând prin Orientul Mijlociu și Europa, fiecare certificare sporește valoarea colecțiilor noastre și ne permite să pătrundem pe noi piețe.

Marcajul CE

Marcajul CE, obligatoriu pentru toate produsele pentru construcții care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului european 305/2011 (RPC), certifică faptul că toate colecțiile noastre respectă cerințele de siguranță ale UE și caracteristicile esențiale minime prevăzute de legislație.

Marcajul UKCA

Ne îndeplinim obligațiile care ne revin în temeiul marcajului de conformitate britanic UKCA (UK Conformity Assessed), care certifică siguranța produselor introduse pe piață în Marea Britanie – Anglia, Țara Galilor și Scoția – demonstrând că acestea respectă reglementările tehnice în vigoare în aceste țări.
Marcajul UKCA este marcajul produselor din Regatul Unit, introdus în 2021 în urma Brexitului și care înlocuiește marcajul CE.

Certificarea CCC

China Compulsory Certification (Certificarea obligatorie pentru China) este certificarea pentru vânzarea plăcilor din gresie porțelanată pe piața chineză. Introdusă în 2002, certificarea CCC se referă la produsele importate și la cele produse la nivel local destinate acestei piețe.

O mare parte din colecțiile noastre garantează sănătatea și siguranța în conformitate cu certificarea de produs CCC Clasa A pentru emisii de radiații, care este obligatorie pentru a putea monta plăcile în anumite medii precum spitale, grădinițe și instituții publice.

QB UPEC

Peste 100 de colecții Marazzi îndeplinesc cerințele UPEC, marca de calitate tehnică franceză emisă de institutul CSTB. Produsele care poartă această marcă sunt conforme cu standardul NF EN 14411 și îndeplinesc parametrii de rezistență la uzură la mers (U), de rezistență mecanică la mișcarea obiectelor mobile și fixe (P), la prezența apei (E) și la substanțe chimice (C) în funcție de destinațiile de utilizare prevăzute, garantând o siguranță maximă.

Unele dintre serii au obținut și certificarea QB-UPEC F+ pentru montarea supraînălțată pe suporturi.

SONCAP

SONCAP este un program de verificare a conformității pentru produsele exportate în Nigeria. SON, Organizația nigeriană de standardizare, a pus în aplicare un set de orientări pentru a reglementa exporturile către Nigeria, puse în aplicare prin SONCAP (Programul SON de evaluare a conformității). Programul de verificare include cerințe privind documentația care trebuie să însoțească produsele, pe lângă inspecția fizică a mărfurilor înainte de expediere.

SASO-ISO 13006

SASO-ISO 13006 este standardul pus în aplicare de SASO (Organizația de standardizare din Arabia Saudită) pentru exportul de plăci în Arabia Saudită.
Marca saudită de calitate (SQM) este marca acordată produselor care respectă standardele saudite.

GPP

Suntem înscriși în registrul Confindustria Ceramica al companiilor calificate pentru aplicarea programului voluntar de bune practici fitosanitare (GPP – Good Phytosanitary Practices) privind manipularea și expedierea plăcilor ceramice în SUA, garantând absența contaminanților biologici în materialul, ambalajele și containerele în care acesta este transportat.
Practici similare sunt adoptate și pentru Australia și Noua Zeelandă.

NSF/ANSI 51

Certificarea NSF/ANSI 51 este emisă de American National Standard for Food Equipment (Standardul Național American pentru Echipamente Alimentare) – o organizație independentă de certificare a produselor alimentare în alimentația privată și comercială – și atestă calitatea și compoziția materiilor prime din care sunt produse plăcile mari de gresie porțelanată.

NSF stabilește cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un produs pentru a se asigura că acesta nu emite substanțe periculoase sau toxice – cum ar fi arsenicul, cadmiul, mercurul și plumbul – în alimente și că este ușor de igienizat și întreținut.

Majoritatea plăcilor The Top de la Marazzi sunt certificate NSF/ANSI 51, ceea ce garantează respectarea standardelor internaționale ridicate de siguranță alimentară pentru suprafețele colecției utilizate ca blaturi și blaturi de lucru.
În plus, mărcile certificate NSF/ANSI 51 garantează că formulele de producție vor respecta întotdeauna protocoalele, întrucât organismul de certificare poate efectua, în orice moment și fără notificare prealabilă, verificări.