category icon Performance

împărtășim proiectele noastre

timp de lectură minutele

Inovația tehnologică și performanța durabilă sunt două fețe ale aceleiași monede, unite de angajamentul de a dialoga constant cu instituțiile și asociațiile profesionale. În acest fel, ne putem alinia progresul la o politică de sustenabilitate mai largă și comună și putem implica în viziunea noastră comunitățile din care facem parte.

Universități și institute de cercetare

În colaborare cu Unimore, Universitatea din Modena și Reggio Emilia, organizăm Ziua Marazzi: o zi în cadrul companiei cu studenții de la cursul de masterat în management internațional, care include o vizită la fabrică, discuții cu managerii noștri și prelegeri despre industria ceramică.

Parcurs similar pentru studenții masteratului de nivel 2 în afaceri și tehnologii ceramice, rezultat al colaborării dintre Universitatea din Modena – Reggio Emilia și Bologna și asociațiile de sector Confindustria Ceramica și Federchimica Ceramicolor.

Pentru studenții de la cursul de inginerie a materialelor ceramice ținem prelegeri pe teme de marketing.

Ceramics of Italy for Sustainability

Ceramics of Italy for Sustainability (Ceramica din Italia pentru sustenabilitate) este un proiect strategic promovat de Confindustria Ceramica pentru a analiza și promova aspectele ESG legate de producția, comercializarea și ciclul de viață al produselor ceramice.

Programul a implicat o lungă etapă de analiză și de ascultare a părților interesate din industrie, din care au reieșit valorile și practicile de excelență ale industriei ceramice italiene în domeniul mediului, social și al transparenței. Rezultatele proiectului, care este încă în curs de desfășurare, sunt publicate pe site-ul ceramics.info.