category icon Pianeta

Provocarea circularității

timp de lectură minutele

Circularitatea este o abordare fundamentală a sustenabilității ecologice. Se bazează pe recuperarea, regenerarea și reutilizarea materialelor și resurselor, cu scopul de a reduce deșeurile și risipa și de a conserva resursele naturale.

Am dezvoltat un model de producție cu ciclu închis care implică utilizarea deșeurilor de producție, recuperarea ambalajelor, a apei de proces și a căldurii în exces generate în anumite etape de producție, cum ar fi arderea.

Este o calitate ecologică a întregului ciclu industrial care permite limitarea consumului de resurse naturale și reducerea impactului asupra mediului datorită regenerării morfologice și a vegetației carierelor, a gestionării controlate a deșeurilor, a optimizării consumului de energie și a reutilizării apelor industriale.

Hârtie și ambalaje reciclate și imprimante cu conștiință ecologică

Producția de ambalaje tradiționale necesită o cantitate mare de resurse, inclusiv petrol, energie și apă. Prin utilizarea ambalajelor fabricate din materiale reciclate, putem reduce cantitatea de deșeuri care ajung la groapa de gunoi, consumul de energie și resursele necesare pentru producerea de noi ambalaje.

Ambalajele noastre sunt 100% reciclabile, iar paleții noștri sunt produși și cu lemn provenit din păduri certificate în conformitate cu sistemul FSC (Forest Stewardship Council), adică din păduri gestionate în mod adecvat și trasabile. Hârtia folosită pentru cataloagele noastre este, de asemenea, certificată FSC, este 100% reciclată și a permis să păstreze 2.450 de copaci în acest an.

Și utilizarea de imprimante de ultimă generație în toate birourile reprezintă un pas înainte în direcția utilizării responsabile a resurselor. Până în 2023, s-au instalat 180 de echipamente noi care reduc impactul asupra mediului datorită emisiilor mai mici de CO2 și consumului mai mic de energie: pe de o parte, tonerele acestor imprimante sunt mai mici și generează mai puține deșeuri care trebuie eliminate, pe de altă parte, activitatea de imprimare este mai rapidă și permite producerea mai multor pagini cu mai puțină energie.
Prin achiziționarea acestor imprimante, Marazzi Group aderă, de asemenea, la proiecte globale și certificate de reîmpădurire.

100% Recuperarea deșeurilor de proces

Producția de plăci generează anumite rebuturi; aceste deșeuri inerte ar ajunge, în mod normal, la groapa de gunoi, ceea ce ar reprezenta o risipă de energie și de mijloace. Tehnologia noastră ne permite să recuperăm 100% din deșeurile brute și arse, adică din plăcile nearse sau arse, eliminate din proces din cauza defectelor sau fisurilor, și să reintroducem în procesul de prelucrare a materiei prime tot ceea ce era considerat cândva deșeu.

Recuperarea deșeurilor

99,6% din deșeurile rezultate din procesul de producție și de întreținere sunt direcționate către operatori specializați în recuperarea materialelor. Doar 0,4% din totalul deșeurilor generate în cadrul companiei noastre ajung la gropile de gunoi.