Transparența este cheia modului nostru de a face afaceri

timp de lectură minutele

Pentru a ne urmări obiectivele de sustenabilitate în timp, trebuie să depunem eforturi în fiecare zi pentru a consolida fiabilitatea companiei noastre, pentru a-i spori capacitatea competitivă și pentru a-i crește profitabilitatea, precum și pentru a asigura satisfacția părților interesate. În acest sens, ne-am stabilit principii, reguli și proceduri pe care le solicităm și partenerilor și furnizorilor noștri să le respecte.

Pentru a fi recunoscuți ca un partener credibil și lider în toate țările în care ne desfășurăm activitatea, împărtășim informații despre activitățile și performanțele noastre cu toate părțile interesate, în mod transparent, ca parte a grupului Mohawk. În plus, publicarea rezultatelor ne permite să identificăm orice probleme critice și să aducem îmbunătățiri, sporindu-ne astfel eficiența și reducând costurile.

Respectul pentru mediu, pentru demnitatea oamenilor, protecția vieții private, protecția drepturilor copiilor și ale tuturor lucrătorilor, împotriva tuturor formelor de abuz sau discriminare, precum și siguranța la locul de muncă nu sunt simple cuvinte, ci angajamente concrete, măsurabile și durabile în timp.

Codul de conduită al furnizorilor

Compania noastră se angajează în fiecare zi să respecte standarde înalte în fiecare aspect al activității noastre în fiecare țară, să aibă un comportament etic și responsabil în toate operațiunile noastre și să respecte persoanele și mediul înconjurător.

Codul Etic angajează compania să respecte legile privind protecția mediului, respectul pentru demnitatea oamenilor, protecția vieții private, protecția drepturilor copiilor și drepturile tuturor lucrătorilor, împotriva oricărei forme de abuz sau discriminare. Codul de conduită pentru furnizori extinde acest angajament la toți cei care lucrează cu noi în diferitele etape ale lanțului de aprovizionare , inclusiv în ceea ce privește aspectele legate de siguranța la locul de muncă. Standardele definite în Codul de conduită pentru furnizori reprezintă o condiție pentru a lucra cu compania noastră.

Transparența în raportarea financiară

Mohawk Industries, listată la Bursa de Valori din New York, își publică trimestrial Raportul financiar, la care contribuim cu rezultatele noastre din cadrul segmentului de ceramică. Raportarea financiară stabilește corelația dintre elementele din contul de profit și pierderi cu bilanțul unei societăți. Este esențial să ne evaluăm capacitatea financiară de a ne urmări obiectivele de sustenabilitate socială, de mediu și de guvernanță și să dublăm angajamentul nostru cu resursele necesare pentru a le urmări. Raportarea transparentă monitorizează apoi atingerea rezultatelor, precum și sporirea gradului de conștientizare și a competențelor lucrătorilor și furnizorilor săi.

Raportul de sustenabilitate al grupului, care conține activități, inițiative și obiective pentru un viitor mai bun pentru planetă, oameni și companie, se află acum la cea de-a 13-a ediție și este publicat anual.

Certificare ISO 17889-1

În 2022 am obținut certificarea ISO 17889-1, unul dintre primele standarde ISO pentru durabilitate în industria construcțiilor din întreaga lume. Standardul, creat în 2021, este primul standard internațional care evaluează sustenabilitatea plăcilor prin raportare la 38 de criterii de performanță, calitative și cantitative, de mediu, sociale și economice. Produsele primesc un punctaj care analizează întregul lor ciclu de viață, de la alegerea materiilor prime la producție, distribuție și instalare, până la utilizare și gestionarea la sfârșitul ciclului de viață, evaluând și parametrii de siguranță pentru lucrători și consumatori. Doar plăcile ceramice care obțin un scor minim de 117,5 din 130 pot fi definite ca fiind sustenabile și pot obține certificarea.
Această distincție, acordată de Certiquality, se dorește a fi un pas în plus în angajamentul companiei față de protecția patrimoniului natural și a oamenilor, în conformitate cu Obiectivul nr. 12 de Dezvoltare Durabilă din cadrul Agendei ONU 2030 pentru un consum și o producție responsabile.