<link rel="stylesheet" href="/static/CACHE/css/69de78ad90d1.css" type="text/css" media="screen, projection">

20 mm, montare cu adeziv

Marazzi_Posa_20mm_Colla_Main.jpg

Placarea pardoselii exterioare neimpermeabilizată

Pregătirea substratului pentru pardosiri circulabile:

  • Executați substratul din pietre mari, compact, strat de pietriș, eventual stabilizat cu beton ușor Vespaio
  • Realizați un strat de nivelare din beton având grosimea corespunzătoare. Se recomandă o pantă între 1,25 e 2,5% în funcție de tipul și de formatul plăcilor, precum și de mărimea și de parcursul rosturilor
  • Patul de montare - Șapă de întărire corespunzător dimensionată, pentru spații industriale. Șapă cu grosimea de 8-10 cm, cu plasă sudată electric, poziționată cam la jumătatea stratului.

Placarea pardoselii exterioare impermeabilizată

Pregătirea substratului pentru pardosiri circulabile:

  • Această soluție constructivă este concepută pentru a împiedica ajungerea apele meteorice să ajungă în spațiul de sub pardoseală.
  • Pe stratul de nivelare sunt aplicate un strat bituminos impermeabilizant și un strat de separare (folie de polietilenă). Pe bariera de separație se pune un strat de drenare
  • Patul de montare - Șapă de întărire corespunzător dimensionată, pentru spații industriale. Șapă cu grosimea de 8-10 cm, cu plasă sudată electric, poziționată cam la jumătatea stratului.
Montarea plăcilor

Procedați cu montarea plăcilor cu un adeziv pentru exterioare, urmând instrucțiunile specifice ale adezivului utilizat (C2S2 conform EN 12004). Pentru o mai bună garanție de compactare uniformă a tragerii se recomandă tehnica dublei întinderi, tehnică recomandată pentru pardoseli cu nivel de solicitare ridicat.

Rosturi

Montare obligatorie cu rost deschis cu amplitudine de rost variabilă nu mai mică de 5 mm. Folosirea de mastic pe bază de ciment clasa 2 (CG2 conform EN-13888)

Rosturi
  • Rosturile de dilatare sunt obligatorii: trebuie să fie de o lățime nu mai mică de 5 mm (cu excepția rosturilor structurale și redate deasupra pardoselii.
  • Rosturile de fracționare trebuie să împartă suprafețele în ochiuri pătate sau dreptunghiulare, cu un raport între laturi nu mai mare de 1,5 m. În mod orientativ, ochiurile pot avea o dimensiune între 3x3 m și 4x2,5 m.
  • Rosturile perimetrale se vor executa la nivelul racordurilor pardoseală-perete, trepte, supraînălțări ale planului, coloane etc..., prin introducerea de material comprimabil (ex. polistiren).
Curățare

Spălarea după montare este o fază de mare importanță pentru toate intervențiile ulterioare și pentru o întreținere corectă a pardoselii.