<link rel="stylesheet" href="/static/CACHE/css/69de78ad90d1.css" type="text/css" media="screen, projection">

Calitate, Mediu și Siguranță

Marazzi_Qualita_Ambiente_Main.jpg

Pentru Marazzi, calitatea înseamnăcalitatea produsului, durabilitatea mediului și respectul siguranței lucrătorilor, atenții care au permis companiei să certifice propriile sisteme și propriile produse. Pentru Marazzi, ceramica înseamnă dintotdeauna respectarea mediului înconjurător, înțeles ca peisaj uman și natural.

Marazzi este purtătorul de cuvânt al unei industrii eco-sustenabile și a contribuit la a face din ceramică o producție cu ciclu închis. În timpul întregului proces de producție, Marazzi a dezvoltat un sistem de colectare și de utilizare a resturilor de producție, a apelor de prelucrare, a materiilor prime conținute în acestea și a căldurii generate în unele faze. O calitate ecologică a întregului ciclu industrial care permite să se limiteze consumul resurselor naturale și reduce impactul ambiental datorită restabilirii morfologice și a vegetației carierelor, gestionării controlate a deșeurilor, optimizării consumului energetic și reutilizării apelor industriale.

Și siguranța personalului care lucrează în fabrici este o prioritate absolută: Marazzi efectuează verificări constante pe nivele de siguranță, igienă și sănătate a mediilor de lucru, aducând, dacă este necesar, măsurile tehnice și organizatorice oportune inclusiv implicării lucrătorilor, cărora le oferă un program de formare, informare și perfecționare continuă, pentru a garanta respectarea standardelor de siguranță și de mediu stabilite.

În anul 1994, Marazzi Group a fost printre primele companii din sector care a obținut certificarea ISO 9001 care garantează calitatea produselor și a serviciilor furnizate, în timp ce, din 2003, are certificatul ISO 14001 propriul sistem de gestiune de mediu. În anul 2018, Marazzi Group a obținut certificarea pentru managementul Sănătății și Siguranței ocupaționale conform normei OH SAS 18001.


ISO 9001

În anul 1994, Marazzi Group a fost printre primele companii din sector care a obținut certificarea ISO 9001 ce garantează calitatea produselor și a serviciilor furnizate, începând cu faza de proiectare și dezvoltare a produsului și în toate fazele realizării acestuia.

ISO 14001

În 2004, Marazzi Group a obținut certificarea internațională ISO 14001 care definește cerințele pentru implementarea, dezvoltarea și menținerea unui sistem de management de mediu, angajându-se să controleze impactul procesului său de producție asupra mediului, în vedere unei îmbunătățiri continue.

ISO 45001

Din 2018, angajamentul Marazzi Group în direcția îmbunătățirii continue și implicării directe a întregului personal în sistemul de management al securității și sănătății în muncă este certificat prin standardul OHSAS 18001, înlocuit în prezent de standardul internațional ISO 45001.

Marcajul CE

Marazzi Group S.r.l. a luat măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor care decurg din marcajul CE pentru produsele sale. Documentația comercială aferentă poate fi consultată de distribuitori, profesioniști și utilizatori în zona de descărcare din cadrul acestui site web.

QB UPEC

Certificarea franceză QB UPEC oferă utilizatorilor o garanție a calității: confirmă faptul că produsele livrate care poartă siglele QB și UPEC, respectă prevederile standardului EN 14411, conform regulilor de certificare în vigoare, și, de asemenea, au caracteristicile de utilizare definite de specificațiile CSTB «Specificații tehnice pentru clasificarea UPEC a placărilor ceramice pentru pardoseli». Cele patru litere înseamnă:

U: rezistență la uzură în medii foarte circulate
P: rezistență mecanică la deplasările de obiecte mobile și fixe
E: comportamentul în prezența apei
C: rezistență la agenții chimici uzuali
 

Certificarea CCC

Certificarea CCC, introdusă în 2002, se referă atât la produsele importate, cât și la cele fabricate în China, destinate pieței respective. Informațiile privind certificarea CCC se referă, în general, la siguranță și sănătate, cu o referință specială, în cazul plăcilor ceramice, doar la plăcile din gresie porțelanată, cu o absorbție mai mică sau egală cu 0,5%. Certificarea se obține prin intervenția institutelor acreditate în mod special de autoritățile chineze.

GPP

Marazzi este înregistrat în Registrul companiilor calificate de Confindustria Ceramica pentru aplicarea programului GPP (Good Phytosanitary Practices – Bune Practici Fitosanitare) pentru gestionarea și transportul plăcilor ceramice către SUA.

Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. este membră a Green Building Council Italia, o asociație care promovează cultura construcțiilor durabile, eficiente din punct de vedere energetic, care respectă mediul înconjurător, contribuind la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin standardul de certificare LEED®

Credite Leed® și conținut reciclat

Certificarea voluntară LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) este protocolul cel mai răspândit la nivel internațional pentru construcții ecologice și proiectare durabilă, promovat de U.S Green Building Council. Sistemul de clasificare LEED® este structurat în 9 categorii, fiecare dintre acestea fiind organizată în condiții preliminare obligatorii și credite stabilite în funcție de caracteristicile proiectului. Datorită calității ecologice a întregului ciclu industrial de producție, toate produsele din ceramică și gresie porțelanată Marazzi contribuie la obținerea de credite LEED® pentru clădiri, în special pentru ariile tematice referitoare la Materiale și resurse (MR), Amplasamente durabile (SS) și Calitatea mediului interior (EQ). Mai multe colecții Marazzi sunt realizate cu 40% materiale reciclate, certificate de institutul de certificare internațional „Certiquality” și participă la obținerea de credite LEED® pentru categoria Materiale și resurse

Greenguard

Certificarea GREENGUARD GOLD garantează că un produs îndeplinește unele dintre cele mai stricte și exhaustive standarde internaționale în ceea ce privește emisiile reduse de compuși organici volatili (COV) în mediile interioare. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web http://spot.ulprospector.com

EPD

Marazzi Group a evaluat efectele produselor sale asupra mediului, pe durata ciclului lor de viață, de la extracția și prelucrarea materiilor prime până la recuperarea deșeurilor provenite din demolări. Rezultatele acestei analize LCA (Life Cycle Assessment - evaluarea ciclului de viață), efectuată în conformitate cu standardele internaționale prevăzute de seria ISO 14040, sunt publicate în EPD – declarația de mediu a produsului (ISO 14025 și EN 15804), care contribuie la obținerea creditelor pentru certificarea LEED.

Declare Label

„Declare” este un program voluntar de declarare voluntară care își propune să îndrume industria materialelor de construcție către produse mai sănătoase și mai ecologice, prin comunicarea transparentă a ingredientelor.

Produsele auto-declarate ale Marazzi Group sunt clasificate ca „Red list free”, adică nu conțin ingrediente incluse în „Red list” (lista roșie) a Living Building Challenge:

• nu sunt folosite substanțe chimice care poluează mediul;
• nu sunt folosite, la nivelul lanțului alimentar, substanțe chimice bioacumulabile care să poată atinge concentrații toxice;
• nu sunt folosite substanțe chimice nocive pentru lucrătorii din producție și construcții.

HPD (Healt Product Declaration)

Produsele Grupului Marazzi sunt fabricate folosind materii prime de origine naturală, precum argile, feldspați, nisipuri și pigmenți anorganici. Pentru a garanta transparența informațiilor, Marazzi publică HPD Health Product Declaration (declarație privind siguranța pentru sănătate a produselor), o declarație voluntară privind compoziția chimică a produsului, care permite utilizatorilor să evalueze gradul și tipul de pericol asociat componentelor individuale ale produselor pentru construcții. HPD este recunoscută în cadrul sistemului de credite LEED.