<link rel="stylesheet" href="/static/CACHE/css/786eacf86bb3.css" type="text/css" media="screen, projection">

Calitate, Mediu și Siguranță

Marazzi_Qualita_Ambiente_Main.jpg

Pentru Marazzi, calitatea înseamnăcalitatea produsului, durabilitatea mediului și respectul siguranței lucrătorilor, atenții care au permis companiei să certifice propriile sisteme și propriile produse. Pentru Marazzi, ceramica înseamnă dintotdeauna respectarea mediului înconjurător, înțeles ca peisaj uman și natural.

Marazzi este purtătorul de cuvânt al unei industrii eco-sustenabile și a contribuit la a face din ceramică o producție cu ciclu închis. În timpul întregului proces de producție, Marazzi a dezvoltat un sistem de colectare și de utilizare a resturilor de producție, a apelor de prelucrare, a materiilor prime conținute în acestea și a căldurii generate în unele faze. O calitate ecologică a întregului ciclu industrial care permite să se limiteze consumul resurselor naturale și reduce impactul ambiental datorită restabilirii morfologice și a vegetației carierelor, gestionării controlate a deșeurilor, optimizării consumului energetic și reutilizării apelor industriale.

Și siguranța personalului care lucrează în fabrici este o prioritate absolută: Marazzi efectuează verificări constante pe nivele de siguranță, igienă și sănătate a mediilor de lucru, aducând, dacă este necesar, măsurile tehnice și organizatorice oportune inclusiv implicării lucrătorilor, cărora le oferă un program de formare, informare și perfecționare continuă, pentru a garanta respectarea standardelor de siguranță și de mediu stabilite.

În anul 1994, Marazzi Group a fost printre primele companii din sector care a obținut certificarea ISO 9001 care garantează calitatea produselor și a serviciilor furnizate, în timp ce, din 2003, are certificatul ISO 14001 propriul sistem de gestiune de mediu. În anul 2018, Marazzi Group a obținut certificarea pentru managementul Sănătății și Siguranței ocupaționale conform normei OH SAS 18001.


Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. este membră a Green Building Council Italia, o asociație care promovează cultura construcțiilor durabile, eficiente din punct de vedere energetic, care respectă mediul înconjurător, contribuind la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin standardul de certificare LEED®

Credite Leed® și conținut reciclat

Certificarea voluntară LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) este protocolul cel mai răspândit la nivel internațional pentru construcții ecologice și proiectare durabilă, promovat de U.S Green Building Council. Sistemul de clasificare LEED® este structurat în 9 categorii, fiecare dintre acestea fiind organizată în condiții preliminare obligatorii și credite stabilite în funcție de caracteristicile proiectului. Datorită calității ecologice a întregului ciclu industrial de producție, toate produsele din ceramică și gresie porțelanată Marazzi contribuie la obținerea de credite LEED® pentru clădiri, în special pentru ariile tematice referitoare la Materiale și resurse (MR), Amplasamente durabile (SS) și Calitatea mediului interior (EQ). Mai multe colecții Marazzi (a se vedea tabelul de mai jos) sunt realizate cu 40% materiale reciclate, certificate de institutul de certificare internațional „Certiquality” și participă la obținerea de credite LEED® pentru categoria Materiale și resurse

Greenguard

Certificarea GREENGUARD GOLD garantează că un produs îndeplinește unele dintre cele mai stricte și exhaustive standarde internaționale în ceea ce privește emisiile reduse de compuși organici volatili (COV) în mediile interioare. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web http://spot.ulprospector.com

Ecolabel

Marazzi a obținut EU Ecolabel, marcă a calității ecologice al Uniunii Europene, care garantează un consum mai mic de energie în procesele de producție, emisii mai reduse în aer și apă, utilizarea de substanțe care nu sunt periculoase pentru oameni și pentru mediu, utilizarea carierelor cu o gestionare corectă a mediului înconjurător, o informare mai bună a consumatorilor și o gestionare mai bună a deșeurilor. Datorită acestei mărci a excelenței, Marazzi îndeplinește Criteriile minime privind protecția mediului (CAM) prevăzute în cadrul licitațiilor publice. Cu ocazia conferinței Emas - Ecolabel organizată la Roma pe data de 1 martie 2006, Marazzi a primit din partea Ministerului Mediului și Teritoriului din Italia un premiu special pentru angajamentul și atenția sa față de mediul înconjurător. Respectarea mediului înconjurător reprezintă un angajament cu o importanță fundamentală pentru toată lumea, deoarece mediul este „casa noastră, a tuturor”. Plăcile sau bucățile de plăci rămase după instalare sunt deșeuri nepericuloase pentru mediu și sunt destinate reciclării. Acestora trebuie să li se atribuie codul european pentru deșeuri CED 170103 (numai pentru plăci ceramice) sau CED 170107 (agregate cu alte materiale de construcții pentru demolare) și pot fi recuperate ca materiale folosite la carosabil, materiale de umplere pentru lucrări de reparații și în producția de cărămizi. Cartonul (CED 150101), lemnul (CED 170201) și materialele plastice (CED 170203) care formează ambalajul plăcilor ceramice trebuie trimise spre recuperare după o colectare separată. Pentru informații suplimentare cu privire la instalarea plăcilor, puteți contacta serviciul de asistență vânzări al Marazzi. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web al marcajului Ecolabel: http://www.ecolabel.eu

EPD

Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (Life Cycle Assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been published in the Environmental Product Declaration (ISO 14025 and EN 15804), contributing to the attainment of LEED certification credits.

GPP

Marazzi is registered with Confindustria Ceramica (the Italian Ceramics Industrialists’ Association) as qualified under the GPP (Good Phytosanitary Practices) programme for the control and shipment of ceramic tiles destined for the USA.

QB UPEC

Certificarea franceză QB UPEC oferă utilizatorilor o garanție a calității: confirmă faptul că produsele livrate care poartă siglele QB și UPEC, respectă prevederile standardului EN 14411, conform regulilor de certificare în vigoare, și, de asemenea, au caracteristicile de utilizare definite de specificațiile CSTB «Specificații tehnice pentru clasificarea UPEC a placărilor ceramice pentru pardoseli». Cele patru litere înseamnă:

U: rezistență la uzură în medii foarte circulate
P: rezistență mecanică la deplasările de obiecte mobile și fixe
E: comportamentul în prezența apei
C: rezistență la agenții chimici uzuali
 

CE Marking

Marazzi Group S.r.l has fulfilled all CE Marking requirements for its products. Relevant commercial documentation is available for distributors, professionals and users on the website www.marazzi.it

CCC Certification

CCC certification, introduced in 2002, is applicable to all products imported into and manufactured in china for sale on the Chinese market. The information specified by CCC certification generally concerns health and safety and, regarding ceramic tiles in particular, specifically refers only to tiles in porcelain stoneware with absorption equal to or lower than 0.5%. The certification is issued by bodies specially accredited by the Chinese authorities, which are all based in China.

ISO 9001

In 1994, Marazzi Group was one of the first companies in the industry to obtain ISO 9001 certification which guarantees the quality of the products and services supplied, starting from product design and development through all manufacturing phases.

ISO 14001

During 2004, the Marazzi Group obtained ISO 14001 international certification which sets the prerequisites for the implementation, development and maintenance of an environmental management system, undertaking to control the environmental impacts of its production process with a view to continual improvement.

ISO 45001

Din 2018, angajamentul Marazzi Group în direcția îmbunătățirii continue și implicării directe a întregului personal în sistemul de management al securității și sănătății în muncă este certificat prin standardul OHSAS 18001, înlocuit în prezent de standardul internațional ISO 45001.

Declare Label

„Declare” este un program voluntar de declarare voluntară care își propune să îndrume industria materialelor de construcție către produse mai sănătoase și mai ecologice, prin comunicarea transparentă a ingredientelor.

Produsele auto-declarate ale Marazzi Group sunt clasificate ca „Red list free”, adică nu conțin ingrediente incluse în „Red list” (lista roșie) a Living Building Challenge:

• nu sunt folosite substanțe chimice care poluează mediul;
• nu sunt folosite, la nivelul lanțului alimentar, substanțe chimice bioacumulabile care să poată atinge concentrații toxice;
• nu sunt folosite substanțe chimice nocive pentru lucrătorii din producție și construcții.