Planeta

Impactul

nostru pozitiv

Excelența produselor noastre și a întregului ciclu de producție este rezultatul unei politici de sustenabilitate ecologică construite în timp. Suntem purtătorii de cuvânt ai unei industrii capabile să limiteze consumul de resurse naturale și să reducă impactul asupra mediului prin regenerare morfologică și a vegetației carierelor, gestionarea controlată a deșeurilor și reutilizarea apelor industriale.

 

Prinangajamentul nostru, am contribuit la transformarea procesului de producție a ceramicii într-unul cu circuit închis, prin utilizarea mai atentă a surselor de energie și a materiilor prime, favorizând circularitatea materialelor, reciclarea ambalajelor și recuperarea deșeurilor.

 

Inovarea

Produselor

Noi proiectămceramică în care frumusețea, tehnologia și inovația sunt în slujba oamenilor. Concepem produse noi ținând cont de noile nevoi ale traiului, pentru a asigura siguranța și sănătatea celor care le produc și le utilizează.

Angajamentul

nostru în cifre

Angajamentul nostru față de mediu este rezumat într-o singură cifră care reprezintă, prin excelență, obiectivul nostru privind durabilitatea: 100%.

Reciclează

Furnizorii

Ambalare

Energie

Sustenabilitatea ecologică trece prin utilizarea corectă a resurselor. Prin optimizarea consumului și circulația energiei produse de uzinele noastre, reducem impactul asupra mediului.

Oameni

Sustenabilitatea

noastră socială

Grija față de oamenii care lucrează pentru noi, siguranța la locul de muncă și respectul față de comunitățile în care ne desfășurăm activitatea stau la baza politicii noastre privind sustenabilitatea socială.

O călătorie alcătuită din inițiative menite să promoveze bunăstarea și creșterea angajaților noștri și a tuturor persoanelor implicate în dezvoltarea noastră.

Să creștem

împreună

Investim în programe de formare și dezvoltare menite să sporească profesionalismul angajaților noștri și al partenerilor noștri.

Angajamentul

nostru în cifre

Angajamentul nostru de a crea un mediu de lucru sigur, propice incluziunii, deschis contribuției fiecăruia, se concretizează în ore de formare, în audituri constante de siguranță ale sistemelor de producție și ale produselor și în monitorizarea sănătății și bunăstării angajaților.

Comunitate

Instruire

Sănătate

Siguranță

Dispozitivele de salvare a vieții și de siguranță, precum și cursurile de formare în acest domeniu, asigură un mediu de lucru sigur pentru lucrători. Produsele îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate și sunt sigure pentru oameni, animale și mediu, deoarece nu conțin substanțe nocive.

Performanță

Măsura

angajamentului nostru

Pentru a ne garanta angajamentele în timp și pentru a construi astfel un viitor mai bun pentru oameni, planetă și companie, ne-am stabilit reguli și instrumente care dau consistență și formă viziunii noastre de sustenabilitate.

Transparență

 

Pentru a urmări obiectivele de durabilitate de mediu, socială și de guvernare, ne-am stabilit reguli pe care le cerem și partenerilor și furnizorilor noștri să le respecte. Rezultatele angajamentului nostru sunt comunicate și puse la dispoziția tuturor.

Angajamentul

nostru în cifre

Angajamentul nostru față de sustenabilitate merge dincolo de produse și procese: este vorba de modul în care ne provocăm să ne îmbunătățim în fiecare zi, de modul în care luăm decizii, de modul în care reinvestim în angajații noștri și în planeta noastră, de modul în care stabilim ceea ce contează prin stabilirea de reguli.

Etică

Securitatea Datelor

Colecții

Află tot
Colecțiile

EPD

Marazzi Group a evaluat efectele produselor sale asupra mediului, pe durata ciclului lor de viață, de la extracția și prelucrarea materiilor prime până la recuperarea deșeurilor provenite din demolări.

Rezultatele acestei analize LCA (Life Cycle Assessment - evaluarea ciclului de viață), efectuată în conformitate cu standardele internaționale prevăzute de seria ISO 14040, sunt publicate în EPD – declarația de mediu a produsului (ISO 14025 și EN 15804), care contribuie la obținerea creditelor pentru certificarea LEED.

ISO 17889-1

În 2022, Marazzi Group a fost una dintre primele companii din lume care a obținut Certificarea ISO 17889-1, primul standard internațional care evaluează sustenabilitatea plăcilor ceramice, folosind criterii cantitative și calitative în cele trei domenii de sustenabilitate: de mediu, social și economic.

Material reciclat

Colectie cu un continut ridicat de material reciclat, intre 30 si 40% in functie de articole. Seria participă la obținerea de credite LEED® la categoria Materiale și Resurse.

ISO 9001

În anul 1994, Marazzi Group a fost printre primele companii din sector care a obținut certificarea ISO 9001 ce garantează calitatea produselor și a serviciilor furnizate, începând cu faza de proiectare și dezvoltare a produsului și în toate fazele realizării acestuia.

Leed Credit

Certificarea voluntară LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) este cel mai utilizat protocol internațional pentru clădirea ecologică și designul durabil, promovat de Consiliul pentru clădiri verzi din SUA. Sistemul de rating LEED® este structurat în 9 categorii, fiecare dintre acestea fiind organizată în premise obligatorii și credite determinate de caracteristicile proiectului.

Toate produsele din ceramica si gresie portelanata Marazzi, datorita calitatii ecologice a intregului ciclu de productie industriala, contribuie la obtinerea de credite LEED® pentru cladiri, in special, pentru domeniile tematice legate de Materiale si Resurse (MR), Sustainable Site (SS) și calitatea mediului intern (EQ).

GBC

Marazzi Group S.r.l. este membră a Green Building Council Italia, o asociație care promovează cultura construcțiilor durabile, eficiente din punct de vedere energetic, care respectă mediul înconjurător, contribuind la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin standardul de certificare LEED®

NSF

Programul de certificare NSF Food Equipment are 22 de standarde diferite care stabilesc cerințe minime de siguranță alimentară și igienă privind materialele, proiectarea, fabricarea, construcția și performanța echipamentelor de manipulare și procesare a alimentelor. Materialele cu suprafață solidă sunt testate în conformitate cu „NSF/ANSI 51: Materiale pentru echipamente alimentare”, care specifică cerințele de sănătate publică pentru materialele utilizate în construcția de echipamente alimentare comerciale.

QB UPEC

Certificarea franceză QB UPEC oferă utilizatorilor o garanție a calității: confirmă faptul că produsele livrate care poartă siglele QB și UPEC, respectă prevederile standardului EN 14411, conform regulilor de certificare în vigoare, și, de asemenea, au caracteristicile de utilizare definite de specificațiile CSTB «Specificații tehnice pentru clasificarea UPEC a placărilor ceramice pentru pardoseli». Cele patru litere înseamnă:

U: rezistență la uzură în medii foarte circulate
P: rezistență mecanică la deplasările de obiecte mobile și fixe
E: comportamentul în prezența apei
C: rezistență la agenții chimici uzuali

FDES

Marazzi Group și-a publicat FDES (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire) în baza de date INIES, care descrie performanța de mediu a produselor pentru construcții și oferă informații de natură sanitară, în conformitate cu prevederile ISO 14025, NF EN 15804+A1, NF EN 15804/CN.

Declare Label

„Declare” este un program voluntar de declarare voluntară care își propune să îndrume industria materialelor de construcție către produse mai sănătoase și mai ecologice, prin comunicarea transparentă a ingredientelor.

Produsele auto-declarate ale Marazzi Group sunt clasificate ca „Red list free”, adică nu conțin ingrediente incluse în „Red list” (lista roșie) a Living Building Challenge:

• nu sunt folosite substanțe chimice care poluează mediul;
• nu sunt folosite, la nivelul lanțului alimentar, substanțe chimice bioacumulabile care să poată atinge concentrații toxice;
• nu sunt folosite substanțe chimice nocive pentru lucrătorii din producție și construcții.

HPD

Produsele Grupului Marazzi sunt fabricate folosind materii prime de origine naturală, precum argile, feldspați, nisipuri și pigmenți anorganici. Pentru a garanta transparența informațiilor, Marazzi publică HPD Health Product Declaration (declarație privind siguranța pentru sănătate a produselor), o declarație voluntară privind compoziția chimică a produsului, care permite utilizatorilor să evalueze gradul și tipul de pericol asociat componentelor individuale ale produselor pentru construcții. HPD este recunoscută în cadrul sistemului de credite LEED.

CAM

Eliberate în 2017 de Ministerul Mediului, „Criteriile minime de mediu pentru mobilier interior, construcții și produse textile” sunt un regulament care definește regulile de gestionare a contractelor de renovare și construcții noi ale Administrației Publice din Italia, cu scopul de a: încurajarea proiectării și construcției de clădiri cu impact redus asupra mediului.

Declarația de conformitate cu CAM-urile Grupului Marazzi este disponibilă în EPD-ul fabricilor italiene.

CCC

Certificarea CCC, introdusă în 2002, se referă atât la produsele importate, cât și la cele fabricate în China, destinate pieței respective. Informațiile privind certificarea CCC se referă, în general, la siguranță și sănătate, cu o referință specială, în cazul plăcilor ceramice, doar la plăcile din gresie porțelanată, cu o absorbție mai mică sau egală cu 0,5%. Certificarea se obține prin intervenția institutelor acreditate în mod special de autoritățile chineze.

Marcatura CE

Marazzi Group S.r.l. a luat măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor care decurg din marcajul CE pentru produsele sale. Documentația comercială aferentă poate fi consultată de distribuitori, profesioniști și utilizatori în zona de descărcare din cadrul acestui site web.

UKCA

Produsele Marazzi Goup. S.r.l respecta normele si obligatiile pentru marcarea de tip UKCA, caracteristica pietei de dezvoltare din UK. Aceste documente comerciale  pot fi consultate si descarcate,  direct de catre vanzatori, profesionisti sau utilizatori, direct de pe acest site web.

ISO 14001

În 2004, Marazzi Group a obținut certificarea internațională ISO 14001 care definește cerințele pentru implementarea, dezvoltarea și menținerea unui sistem de management de mediu, angajându-se să controleze impactul procesului său de producție asupra mediului, în vedere unei îmbunătățiri continue.

ISO 50001

În 2022, Marazzi Group a extins certificarea sistemului său de management integrat la aspectele de măsurare, control și îmbunătățire a performanței în domeniul energetic, conform standardului ISO 50001.

ISO 45001

Din 2018, angajamentul Marazzi Group în direcția îmbunătățirii continue și implicării directe a întregului personal în sistemul de management al securității și sănătății în muncă este certificat prin standardul OHSAS 18001, înlocuit în prezent de standardul internațional ISO 45001.

Greenguard

Certificarea GREENGUARD GOLD garantează că un produs îndeplinește unele dintre cele mai stricte și exhaustive standarde internaționale în ceea ce privește emisiile reduse de compuși organici volatili (COV) în mediile interioare. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web http://spot.ulprospector.com

GPP

Marazzi este înregistrat în Registrul companiilor calificate de Confindustria Ceramica pentru aplicarea programului GPP (Good Phytosanitary Practices – Bune Practici Fitosanitare) pentru gestionarea și transportul plăcilor ceramice către SUA.