Sistem de ancorare mascat AGS

Sistemul de ancorare mascat AGS este indicat atunci când o anumită estetică a unui parament are nevoie de minimizarea constrângerilor de tip tehnic. Placa se prinde de substructura portantă cu cleme fixate pe suprafața posterioară a plăcii cu dibluri speciale. Substructura se compune din montanți verticali cu bride la perete și din curenți orizontali nituiți la montanți. Simplitatea sistemului permite să se execute orice tip de detaliu, inclusiv muchii și intradosuri de uși și ferestre,