Politica de confidențialitate

INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA SITE-ULUI WEB ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 13 DIN REGULAMENTUL UE 2016/679 PRIVITOR LA PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (RGDP)

1. CINE ESTE OPERATORUL PRELUCRĂRII

Operatorul prelucrării este Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, cu sediul în Viale Regina Pacis 39 – 41049 Sassuolo (MO) Italia, în persoana reprezentantului său legal pro tempore („Operatorul” sau „Marazzi”).

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru a primi orice informație cu privire la acestea și/sau la prezenta informație, veți putea contacta Operatorul la următoarele adrese. privacy@marazzigroup.com tel. +39 0536 860800.

 

2. SCOPUL PRELUCRĂRII, BAZA JURIDICĂ ȘI PERIOADA DE STOCARE

Marazzi va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, furnizate de la dumneavoastră sau colectate cu ocazia consultării site-ului web www.marazzi.it (Site-ul”), pentru următoarele scopuri.

2.1. NAVIGAREA PE SITE

În cursul navigării, sistemele informatice și procedurile software instituite pentru funcționarea Site-ului achiziționează unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare de Internet, ca de exemplu, adresele IP sau numele și domeniul computerului și a terminalelor utilizate de utilizatori, adresele de notare URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) a resurselor necesare, orarul cererii, dimensiunea fișierului obținut și alți parametri privitori la sistemul operativ al utilizatorului, cu scopul:

 1. de a vă permite accesul și utilizarea Site-ului
 2. de a obține informații statistice despre utilizarea serviciilor (paginile cele mai vizitate, numărul de vizitatori pentru intervalul orar sau zilnic, zone geografice de proveniență etc.)
 3. controla funcționarea corectă a serviciilor oferite

Baza juridică pentru prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate la punctele 1, 2, 3 și îndeplinirea unei cereri a dumneavoastră, în conformitate cu art. 6, primul paragraf, litera b), din RGDP, eventualul dumneavoastră refuz de a furniza asemenea date ar implica imposibilitatea de a consulta Site-ul.

Datele de navigare sunt păstrate pentru perioadele indicate în politica privind modulele cookie disponibilă pe site.

2.2. RĂSPUNS LA SOLICITAREA DE INFORMAȚII

În interiorul secțiunii „Contactează-ne”, “Știri” a Site-ului și „Puncte de Vânzare”, se află un formular dedicat în care veți putea conferi, în mod voluntar, unele date cu caracter personal de natură comună ale dumneavoastră, pentru a solicitata informațiile de care aveți nevoie. În cazul în care veți decide să vă folosiți de acest serviciu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Operator numai în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră la informații.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop este îndeplinirea unei solicitări a dumneavoastră, în conformitate cu articolul 6, primul paragraf, litera b), din RGDP.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru scopurile mai sus menționate, este facultativă. Cu toate acestea, o eventuală decizie de a nu furniza datele dumneavoastră cu caracter personal vă va împiedica să obțineți informațiile de care aveți nevoie.

Pentru prezentul scop, datele cu caracter personal furnizate prin site-ul web vor fi păstrate pentru perioada necesară îndeplinirii solicitării

2.3. ÎNREGISTRAREA PE SITE PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR SPECIFICE

În interiorul anumitor secțiuni ale Site-ului („Wishlist”, „MTM”) veți putea furniza, în mod voluntar, unele date cu caracter personal ale dumneavoastră de natură comună, pentru a utiliza anumite servicii acordate de Operator. Datele furnizate direct de dumneavoastră, vor fi prelucrare de Operator numai cu scopul de a vă furniza serviciul solicitat. Furnizarea datelor este facultativă dar, totuși, un eventual refuz al dumneavoastră în acest sens, vă va împiedica să beneficiați de serviciile solicitate.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop este îndeplinirea unei solicitări a dumneavoastră, în conformitate cu articolul 6, primul paragraf, litera b), din RGDP.

Pentru prezentul scop, date dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate până când veți decide să vă dezabonați de la serviciu, trimițând o cerere în acest scop Operatorului la adresele indicate la punctul 1. În caz contrar, datele dumneavoastră vor fi păstrate timp de 10 ani.

2.4. TRIMITERE DE NEWSLETTER

Completând formularul în zona dedicată „newsletter” de pe Site, sau marcând căsuța dedicată în secțiunile „Wishlist”, „MTM”, „Contactează-ne” și „Puncte de Vânzare”, veți putea furniza datele dumneavoastră cu caracter personal de natură comună (prenume, nume, adresa de e-mail, titlul profesional, adresa,) pentru înscrierea la newsletter Marazzi, astfel încât să fiți la curent, periodic, cu noutățile privitoare la inițiative, activități și proiecte organizate de Marazzi.

Trimiterea unei newsletter se va efectua la adresa de e-mail indicată de dumneavoastră, cu scopul de a îndeplini solicitarea dumneavoastră.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile mai sus indicate este facultativă. Cu toate acestea, un eventual refuz de a furniza datele va implica imposibilitatea Operatorului de a îndeplini solicitarea dumneavoastră de înscriere la newsletter și de a vă informa despre noutățile Marazzi.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop este îndeplinirea unei solicitări a dumneavoastră, în conformitate cu Articolul 6, primul paragraf, litera b), din RGDP; ca atare, consimțământul dumneavoastră nu este necesar pentru autorizarea prelucrării. În orice caz, veți putea, în orice moment, să vă opuneți cu ușurință la trimiterea de ulterioare newsletter utilizând linkul „Dacă nu mai vrei să primești acest e-mail, dă clic aici” sau prin trimiterea unei cereri către Operator la adresele indicate în paragraful precedent 1.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate până când dumneavoastră veți decide să ștergeți înscrierea dumneavoastră la serviciul de newsletter.

2.5. SCOPURI DE COMUNICARE PROMOȚIONALĂ

În urma conferirii datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopuri informative (par. 2.2), pentru înregistrarea dumneavoastră la Site pentru accesul la anumite servicii (par. 2.3) sau pentru înscrierea la newsletter (par. 2.4), Operatorul constată un potențial interes al dumneavoastră de a fi informat despre activitățile, inițiativele și produsele Marazzi.

Prin urmare, întrunindu-se aceste circumstanțe, Operatorul înțelege să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal (prenume, nume, nume de telefon, adresa de e-mail) pentru a vă trimite

comunicații promoționale având ca obiect inițiative și produse ale Marazzi, precum și invitații la evenimente organizate de aceasta. Transmiterea acestor comunicații se va putea face prin modalități tradiționale (ca, de exemplu, prin telefon) și/sau automatizate de contact (ca, de exemplu, poștă electronică, telefax, mesaje telefonice preînregistrate, SMS, MMS, mesagerie instantanee etc.).

Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopuri de comunicare promoțională va cere consimțământul dumneavoastră expres (în baza juridică prevăzută de art. 6, primul paragraf, litera a), din RGDP), prin selectarea căsuței dedicate care va apărea în momentul conferirii datelor. În schimb, trimiterea comunicărilor promoționale nu va necesita consimțământul dumneavoastră dacă este efectuată utilizând datele cu caracter personal (de exemplu, adresa e-mail) furnizate de dumneavoastră în contextul activităților finalizate anterior cu vânzarea de produse analoage ale Operatorului, sau în ipoteza în care veți acționa ca referent de persoane juridice, în cadrul relațiilor comerciale avute cu Operatorul, în astfel de situații prelucrarea datelor dumneavoastră personale va fi considerata ca bazată pe interesul legitim prevalent al Operatorului.

În orice caz, la primirea oricărei comunicări prin e-mail, va fi ușor să vă opuneți trimiterii de comunicări ulterioare din partea Marazzi, utilizând linkul „Dacă nu mai vrei să primești acest e-mail, da clic aici”, prezent în toate comunicările comerciale electronice, sau contactând Operatorul la adresele indicate la punctul precedent 1.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pentru prezentul scop promoțional până când dumneavoastră veți decide să vă revocați consimțământul sau să vă opuneți continuării prelucrării, contactând Operatorul la referințele indicate la punctul 1 al prezentei Informări.

Aderarea la inițiativele promoționale rămâne facultativă, iar refuzul dumneavoastră nu va avea nicio consecință privind alte scopuri de prelucrare menționate în prezenta informație, ci va împiedica Marazzi să vă țină la curent cu propriile ulterioare inițiative, evenimente și cu propriile proiecte și/sau produse.

2.6. MODULE COOKIE ȘI ALTE SISTEME DE URMĂRIRE

Prezentul Site utilizează cookie-uri; pentru mai multe informații în acest sens vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele Cookie, disponibilă la linkul următor https://www.marazzi.it/cookie-policy/.

3. MODALITĂȚI DE PRELUCRARE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face cu respectarea dispozițiilor prevăzute de RGDP cu instrumente de hârtie, informatice și telematice, pentru scopurile indicate și, în orice caz, cu modalități care să poată garanta un nivel adecvat de siguranță și de confidențialitate prevăzute de articolul 32, din RGDP.

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, elaborarea, modificarea, selectarea, extragerea, alinierea, utilizarea, combinarea, blocarea, comunicarea, diseminarea, ștergerea și distrugerea acestora, sau combinarea a două sau mai multe dintre aceste operațiuni, inclusiv prin instrumente automatizate capabile să memorizeze, administreze și transmită respectivele date, utilizând instrumente adecvate pentru garantarea siguranței și a confidențialității.

3.1 UTILIZAREA SOCIAL MEDIA

Marazzi poate furniza și legături (linkuri) către alte platforme de social media care conduc la servere instalate de persoane sau organizații asupra cărora nu are niciun control. Marazzi nu furnizează nicio reprezentare, nici nu-și asumă vreo responsabilitate cu privire la acuratețea sau la orice alt aspect al informațiilor disponibile în acele site-uri. Legătura (linkul) la un site al unui terț nu poate fi înțeleasă ca o validare, nici din partea Marazzi, nici din a acelui terț, a produselor și serviciilor altora sau a acelui terț. Marazzi nu eliberează nicio declarație de garanție cu privire la utilizarea sau arhivarea datelor utilizatorului la site-urile terților. Domnii utilizatori sunt invitați să analizeze cu atenție politica de confidențialitate care reglementează site-urile terților legate la site-ul nostru web pentru a avea o viziune completă a posibilei utilizări a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

4. DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI CINE POATE AVEA CUNOȘTINȚĂ DE ELE

Pentru urmărirea scopurilor descrise la parag. 2 anterior, datele cu caracter personal prelucrate vor fi cunoscute de angajați, de personalul asimilat și de colaboratorii Marazzi, care operează în calitate de subiecți autorizați pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, pentru urmărirea scopurilor descrise la precedentul punct 2, datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi prelucrate de către subiecți terți aparținând, cu titlu de exemplu, următoarelor categorii:

 • subiecți care furnizează servicii pentru gestionarea sistemului informatic, incluzând aici serviciile de hosting al serverelor și de backup;
 • furnizorii de servicii de asistență tehnică;
 • alți furnizori de servicii;
 • autorități și organe de supraveghere și control și, în general, subiecți publici sau privați, cu funcții de tip publicistic;
 • alte societăți aparținând aceluiași grup de societăți al Marazzi sau care poate fi atribuit lui Marazzi sau lui Mohawk Industries.

Subiecții aparținând categoriilor mai sus menționate operează, în unele situații, în totală autonomie ca operatori distincți ai prelucrării, în alte situații, în calitate de persoane împuternicite de operator, desemnate în mod deosebit de către Operator, cu respectarea articolului 28 din RGDP.

Comunicarea datelor dumneavoastră subiecților aparținând categoriilor mai sus menționate și care operează în calitate de operatori autonomi ai prelucrării nu necesită acordul dumneavoastră, fiind bazată pe interesul legitim prevalent al Operatorului prelucrării, pus că aceste comunicări rezultă a fi necesare pentru urmărirea scopurilor menționate în precedentul paragraf 2.

Lista completă și actualizată a subiecților cărora datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate poate fi cerută contactând Operatorul la adresa indicată la par. 1 din informație.

5. TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE

Pentru cerințe tehnico-organizatorice, datele dumneavoastră ar putea fi transferate spre țări neaparținând Uniunii Europene: acest transfer este, în orice caz, legitim, deoarece este garantat de existența deciziilor de conformitate emise de Comisia Europeană și/sau de clauze tip de protecție în baza modelelor adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 46, din RGDP.

Dumneavoastră veți putea solicita Operatorului copia datelor dumneavoastră transferare în afara UE, precum și informația cu privire la locurile unde acestea au fost făcute disponibile, formulând o cerere în acest sens Operatorului prin adresa de e-mail privacy@marazzigroup.com.

6. CE DREPTURI AVEȚI ÎN CALITATEA DE PERSOANĂ VIZATĂ

În legătură cu prelucrările descrise în prezenta informare, în calitate de persoană vizată, veți putea, în condițiile prevăzute de RGDP, să vă exercitați drepturile prevăzute de articolele 15-21, din RGDP, în special:

 • dreptul de acces – articolul 15 RGDP: dreptul de a obține confirmarea că există sau nu în curs o prelucrare de date cu caracter personal care vă privesc și, în acest caz, să obțineți accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal – incluzând o copie a acestora – și comunicarea, printre altele, a următoarelor informații:
  1. scopul prelucrării
  2. categoriile de date cu caracter personal prelucrate
  3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora aceste date le-au fost sau le vor fi comunicate
  4. perioada de stocare a datelor sau criteriile utilizate
  5. drepturile persoanei vizate (rectificarea, ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării și dreptul de opoziție la prelucrare)
  6. dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
  7. dreptul de a primi informații despre originea datelor cu caracter personal, atunci când acestea nu au fost colectate de persoana vizată
  8. existența unui proces decizional automatizat, inclusiv de profil, precum și informații semnificative privind logica utilizată și consecințele prevăzute de această prelucrare pentru persoana vizată;
 • dreptul de rectificare – articolul 16 RGDP: dreptul de a obține, fără întârziere nejustificată, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau a datelor cu caracter personal incomplete;
 • dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) – articolul 17 RGDP: dreptul de a obține, fără întârziere nejustificată, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, când:
  1. datele nu mai sunt necesare față de scopurile pentru care au fost colectate sau altfel prelucrate;
  2. ați revocat consimțământul dumneavoastră și nu mai există altă bază juridică pentru prelucrare;
  3. v-ați opus cu succes prelucrării datelor cu caracter personal;
  4. datele au fost prelucrate ilegal,
  5. datele trebuie să fie șterse pentru a îndeplini o obligație legală;
  6. datele cu caracter personal au fost colectate cu privire la oferta de servicii ale societății, a informației prevăzute la articolul 8, paragraful 1, RGDP.

Dreptul la ștergere nu se aplică în măsura în care prelucrarea ar fi necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale sau pentru executarea unei sarcini desfășurate în interes public sau pentru verificarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • dreptul de limitare a prelucrării – articolul 18 RGDP: dreptul de a obține restricționarea prelucrării, când:
  1. persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal;
  2. prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și cere, în schimb, că le fie limitată utilizarea
  3. datele cu caracter personal îi sunt necesare persoanei vizate pentru verificarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  4. persoana vizată s-a opus prelucrării în așteptarea unei verificări referitoare la eventuala prevalenței motivelor legitime ale operatorului prelucrării în fața celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor – articolul 20 RGDP: dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care vă privesc furnizate Operatorului și dreptul de a le transmite unui alt operator fără impedimente, atunci când prelucrarea se va baza pe acord și va fi efectuată cu mijloace automate. De asemenea, dreptul de a obține ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise direct Operatorului și altui operator atunci când aceasta va fi fezabilă din punct de vedere tehnic;
 • dreptul de opoziție – articolul 21 RGDP: dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, exceptând cazul în care există motive legitime pentru Operator să continue prelucrarea;
 • dreptul de a depune plângeri la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu caracter personal din Italia (Garante per la protezione dei dati personali), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

Drepturile de mai sus vor putea fi exercitate în fața Operatorului, contactând referințele indicate în paragraful precedent. 1. Operatorul va lua măsuri pentru a lua în sarcină cererea dumneavoastră și a vă furniza, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, cel mai târziu în termen de o lună de la primirea acesteia, informațiile privitoare la acțiunea întreprinsă în ceea ce privește cererea dumneavoastră.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată este gratuită în conformitate cu articolul 12 RGDP. Cu toate acestea, în caz de cereri vădit nefondate sau excesive, inclusiv prin repetitivitatea lor, Operatorul ar putea să vă debiteze o taxă rezonabilă, în lumina costurilor administrative suportate pentru gestionarea cererii dumneavoastră, sau să refuze satisfacerea cererii dumneavoastră.

În fine, vă informăm că Operatorul va putea solicita informații ulterioare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

 

Marazzi Group S.r.l.
(Operatorul prelucrării)