category icon Pianeta

Calitate, Mediu și Siguranță

timp de lectură minutele

Pentru Marazzi, calitatea înseamnă calitatea produsului, durabilitatea mediului și respectul siguranței lucrătorilor, atenții care au permis companiei să certifice propriile sisteme și propriile produse. Pentru Marazzi, ceramica înseamnă dintotdeauna respectarea mediului înconjurător, înțeles ca peisaj uman și natural.

Marazzi este purtătorul de cuvânt al unei industrii eco-sustenabile și a contribuit la a face din ceramică o producție cu ciclu închis. În timpul întregului proces de producție, Marazzi a dezvoltat un sistem de colectare și de utilizare a resturilor de producție, a apelor de prelucrare, a materiilor prime conținute în acestea și a căldurii generate în unele faze. O calitate ecologică a întregului ciclu industrial care permite să se limiteze consumul resurselor naturale și reduce impactul ambiental datorită restabilirii morfologice și a vegetației carierelor, gestionării controlate a deșeurilor, optimizării consumului energetic și reutilizării apelor industriale.

Și siguranța personalului care lucrează în fabrici este o prioritate absolută: Marazzi efectuează verificări constante pe nivele de siguranță, igienă și sănătate a mediilor de lucru, aducând, dacă este necesar, măsurile tehnice și organizatorice oportune inclusiv implicării lucrătorilor, cărora le oferă un program de formare, informare și perfecționare continuă, pentru a garanta respectarea standardelor de siguranță și de mediu stabilite.

În anul 1994, Marazzi Group a fost printre primele companii din sector care a obținut certificarea ISO 9001 care garantează calitatea produselor și a serviciilor furnizate, în timp ce, din 2003, are certificatul ISO 14001 propriul sistem de gestiune de mediu. În anul 2018, Marazzi Group a obținut certificarea pentru managementul Sănătății și Siguranței ocupaționale conform normei OH SAS 18001.

ISO 14001

În 2004, Marazzi Group a obținut certificarea internațională ISO 14001 care definește cerințele pentru implementarea, dezvoltarea și menținerea unui sistem de management de mediu, angajându-se să controleze impactul procesului său de producție asupra mediului, în vedere unei îmbunătățiri continue.

ISO 50001

În 2022, Marazzi Group a extins certificarea sistemului său de management integrat la aspectele de măsurare, control și îmbunătățire a performanței în domeniul energetic, conform standardului ISO 50001.

ISO 45001

Din 2018, angajamentul Marazzi Group în direcția îmbunătățirii continue și implicării directe a întregului personal în sistemul de management al securității și sănătății în muncă este certificat prin standardul OHSAS 18001, înlocuit în prezent de standardul internațional ISO 45001.

ISO 9001

În anul 1994, Marazzi Group a fost printre primele companii din sector care a obținut certificarea ISO 9001 ce garantează calitatea produselor și a serviciilor furnizate, începând cu faza de proiectare și dezvoltare a produsului și în toate fazele realizării acestuia.

Green Building Council Italy

Marazzi Group S.r.l. este membră a Green Building Council Italia, o asociație care promovează cultura construcțiilor durabile, eficiente din punct de vedere energetic, care respectă mediul înconjurător, contribuind la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin standardul de certificare LEED®

GPP

Marazzi este înregistrat în Registrul companiilor calificate de Confindustria Ceramica pentru aplicarea programului GPP (Good Phytosanitary Practices – Bune Practici Fitosanitare) pentru gestionarea și transportul plăcilor ceramice către SUA

Certificarea CCC

Certificarea CCC, introdusă în 2002, se referă atât la produsele importate, cât și la cele fabricate în China, destinate pieței respective. Informațiile privind certificarea CCC se referă, în general, la siguranță și sănătate, cu o referință specială, în cazul plăcilor ceramice, doar la plăcile din gresie porțelanată, cu o absorbție mai mică sau egală cu 0,5%. Certificarea se obține prin intervenția institutelor acreditate în mod special de autoritățile chineze.

Marcajul CE

Marazzi Group S.r.l. a luat măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor care decurg din marcajul CE pentru produsele sale. Documentația comercială aferentă poate fi consultată de distribuitori, profesioniști și utilizatori în zona de descărcare din cadrul acestui site web.

Marcare de tip UKCA

Produsele Marazzi Goup. S.r.l respecta normele si obligatiile pentru marcarea de tip UKCA, caracteristica pietei de dezvoltare din UK. Aceste documente comerciale  pot fi consultate si descarcate,  direct de catre vanzatori, profesionisti sau utilizatori, direct de pe acest site web.

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group a evaluat efectele produselor sale asupra mediului, pe durata ciclului lor de viață, de la extracția și prelucrarea materiilor prime până la recuperarea deșeurilor provenite din demolări. Rezultatele acestei analize LCA (Life Cycle Assessment – evaluarea ciclului de viață), efectuată în conformitate cu standardele internaționale prevăzute de seria ISO 14040, sunt publicate în EPD – declarația de mediu a produsului (ISO 14025 și EN 15804), care contribuie la obținerea creditelor pentru certificarea LEED.

ISO 17889-1

În 2022, Marazzi Group a fost una dintre primele companii din lume care a obținut Certificarea ISO 17889-1, primul standard internațional care evaluează sustenabilitatea plăcilor ceramice, folosind criterii cantitative și calitative în cele trei domenii de sustenabilitate: de mediu, social și economic.

Material reciclat

Colectie cu un continut ridicat de material reciclat, intre 30 si 40% in functie de articole. Seria participă la obținerea de credite LEED® la categoria Materiale și Resurse.

Credite Leed®

Certificarea voluntară LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) este cel mai utilizat protocol internațional pentru clădirea ecologică și designul durabil, promovat de Consiliul pentru clădiri verzi din SUA. Sistemul de rating LEED® este structurat în 9 categorii, fiecare dintre acestea fiind organizată în premise obligatorii și credite determinate de caracteristicile proiectului.

Toate produsele din ceramica si gresie portelanata Marazzi, datorita calitatii ecologice a intregului ciclu de productie industriala, contribuie la obtinerea de credite LEED® pentru cladiri, in special, pentru domeniile tematice legate de Materiale si Resurse (MR), Sustainable Site (SS) și calitatea mediului intern (EQ).

Greenguard

Certificarea GREENGUARD GOLD garantează că un produs îndeplinește unele dintre cele mai stricte și exhaustive standarde internaționale în ceea ce privește emisiile reduse de compuși organici volatili (COV) în mediile interioare. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web http://spot.ulprospector.com

NSF

Programul de certificare NSF Food Equipment are 22 de standarde diferite care stabilesc cerințe minime de siguranță alimentară și igienă privind materialele, proiectarea, fabricarea, construcția și performanța echipamentelor de manipulare și procesare a alimentelor. Materialele cu suprafață solidă sunt testate în conformitate cu „NSF/ANSI 51: Materiale pentru echipamente alimentare”, care specifică cerințele de sănătate publică pentru materialele utilizate în construcția de echipamente alimentare comerciale.

QB UPEC

Certificarea franceză QB UPEC oferă utilizatorilor o garanție a calității: confirmă faptul că produsele livrate care poartă siglele QB și UPEC, respectă prevederile standardului EN 14411, conform regulilor de certificare în vigoare, și, de asemenea, au caracteristicile de utilizare definite de specificațiile CSTB «Specificații tehnice pentru clasificarea UPEC a placărilor ceramice pentru pardoseli». Cele patru litere înseamnă:

U: rezistență la uzură în medii foarte circulate
P: rezistență mecanică la deplasările de obiecte mobile și fixe
E: comportamentul în prezența apei
C: rezistență la agenții chimici uzuali

FDES

Marazzi Group și-a publicat FDES (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire) în baza de date INIES, care descrie performanța de mediu a produselor pentru construcții și oferă informații de natură sanitară, în conformitate cu prevederile ISO 14025, NF EN 15804+A1, NF EN 15804/CN.

Declare Label

„Declare” este un program voluntar de declarare voluntară care își propune să îndrume industria materialelor de construcție către produse mai sănătoase și mai ecologice, prin comunicarea transparentă a ingredientelor.

Produsele auto-declarate ale Marazzi Group sunt clasificate ca „Red list free”, adică nu conțin ingrediente incluse în „Red list” (lista roșie) a Living Building Challenge:

• nu sunt folosite substanțe chimice care poluează mediul;
• nu sunt folosite, la nivelul lanțului alimentar, substanțe chimice bioacumulabile care să poată atinge concentrații toxice;
• nu sunt folosite substanțe chimice nocive pentru lucrătorii din producție și construcții.

HPD (Health Product Declaration)

Produsele Grupului Marazzi sunt fabricate folosind materii prime de origine naturală, precum argile, feldspați, nisipuri și pigmenți anorganici. Pentru a garanta transparența informațiilor, Marazzi publică HPD Health Product Declaration (declarație privind siguranța pentru sănătate a produselor), o declarație voluntară privind compoziția chimică a produsului, care permite utilizatorilor să evalueze gradul și tipul de pericol asociat componentelor individuale ale produselor pentru construcții. HPD este recunoscută în cadrul sistemului de credite LEED.

CAM

Eliberate în 2017 de Ministerul Mediului, „Criteriile minime de mediu pentru mobilier interior, construcții și produse textile” sunt un regulament care definește regulile de gestionare a contractelor de renovare și construcții noi ale Administrației Publice din Italia, cu scopul de a: încurajarea proiectării și construcției de clădiri cu impact redus asupra mediului.

Declarația de conformitate cu CAM-urile Grupului Marazzi este disponibilă în EPD-ul fabricilor italiene.