MTM Faq

În ce depozite este activ MTM?

Metoda de rezervare a încărcăturilor prin portalul MTM este activă pe toate sistemele Marazzi, italiene și spaniole, cu respectarea orelor de încărcare actuale.

Crearea unei Programări de încărcare prin portalul MTM, permite obținerea imediată a accesului la depozit, evitând coada și timpii respectivi de așteptare. Șoferul este solicitat să intre în Biroul Acceptare numai pentru a-și confirma sosirea, arătând Foaia de Parcurs (pe suport de hârtie sau pe smartphone) operatorului de la ghișeu sau scanând codul de bare aflat pe Foaia de Parcurs la ghișeul automat. Dacă programarea este respectată, numărul de înmatriculare al vehiculului va fi afișat pe ecranul exterior și accesul prioritar va fi confirmat.

Orarul de sosire este stabilit cu o flexibilitate de +15 min și -15 min față de orarul Programării planificate. În afara acestor variații, vă veți găsi în situația de risc de a nu respecta programările următoare, așa că nu este posibil să se garanteze prioritatea la încărcare. Cu ajutorul portalului MTM, este, de asemenea, posibil să se modifice orarul programării până în ultimul minut și să se ia astfel în considerare eventualele întârzieri sau sosiri în avans ale șoferului.

În cazul în care cu o singură călătorie se vor efectua ridicări în plus de sisteme Marazzi, trebuie să fie stabilită câte o Programare pentru fiecare dintre acestea. Dacă o întârziere a încărcăturii imputabilă Marazzi în unul dintre stabilimente cauzează o nerespectare a programării la stabilimentul următor, în acesta din urmă va fi, în orice caz, garantată prioritatea la încărcare.

Metoda de rezervare a încărcărilor Marazzi Transportation Management (MTM) înlocuiește toate modalități utilizate anterior. În toate depozitele grupului, crearea unei programări pentru încărcare se poate face numai prin MTM.

Listele actuale de încărcare gestionate de Customer Service vor continua să fie trimise și după activarea MTM, ca o confirmare ulterioară a celor redate pe portal. Ambele instrumente vor conține Documente de Expediție (DDS) de colectat de la diferitele instalații, completate cu toate datele necesare. În plus, în interiorul portalului MTM va fi pus la dispoziția transportatorului istoricul tuturor DDS-urilor ridicate în cadrul programărilor, cu scopul de a facilita eventualele controale.

Dacă prin aceeași călătorie sunt efectuate ridicări de la mai multe depozite, este necesar să fie planificată câte o Programare la fiecare dintre acestea. În faza de creare a Programării, sistemul calculează în mod automat durata acesteia pe baza numărului de paleți manipulați, dar nu va lua în considerare timpul de transfer între un depozit și altul. În consecință, la programarea orelor pentru diferitele Programări, trebuie să se ia în considerare că deplasarea vehiculului de la o instalație la alta necesită unele sincronizări.

Da, MTM permite să delegarea și/sau primirea delegării pentru colectarea Documentelor de Expediție (DDS) ale altor transportatori, în totală autonomie. Transportatorul originar, prin pași specifici simpli, poate face astfel încât una sau mai multe DDS-uri să devină imediat vizibile pe portalul MTM al unui al doilea transportator, care va putea, apoi, să le selecteze și să le introducă în propriile Călătorii/Programări. În acest mod este respectat conceptul pentru care numai transportatorul originar este cel care trebuie să autorizeze un al doilea transportator să vizualizeze propriile DDS. În baza acestei reguli, ambii Transportatori trebuie să fie activați pe MTM. Ca urmare, vă invităm să comunicați tuturor colaboratorilor dumneavoastră pentru care ridicați de obicei marfă din depozitele Marazzi să acceseze site-ul web și să solicite și aceștia activarea MTM prin Formularul dedicat.

Pentru a permite depozitului să asigure pregătirea corectă a mărfii, se solicită ca operațiunea de Alegere a Documentelor De Expediție (DDS) de ridicat și Crearea ulterioară a Călătoriei să se efectueze cu cel puțin o zi înainte de ridicare. În schimb, în ceea ce privește operațiunea de Creare Programare, nu este stabilită nicio limită anume de timp. Se recomandă, însă, să se efectueze această operațiune cât mai curând posibil, astfel încât să se poată găsi disponibilitatea în orarele preferate. În ceea ce privește modificările aduse compoziției încărcăturii și orele Programărilor, trebuie luate în considerare aceleași termene: eventualele adăugări sau eliminări în Documentele de Expediție (DDS) din Călătoria creată, sunt admise în termen de o zi înainte de încărcare, în timp ce modificările orelor Programării pot fi făcute până în ultimul minut.

Odată ce Programarea a fost creată în MTM, este întotdeauna posibilă gestionarea unei eventuale urgențe: urmând procedura specifică pentru adăugarea de Documente de Expediție (DDS) într-o Călătorie deja creată, sau prin simpla comunicare către șofer a codurilor DDS suplimentare, astfel încât acesta din urmă să poată cere apoi operatorilor Biroului Acceptare să le introducă manual. Posibilitatea de a adăuga manual DDS suplimentare la încărcarea de la Biroul Acceptare va fi tot timpul garantată.