Sustenabilitatea Marazzi este certificată ISO 17889-1:2021

timp de lectură minutele

În anul 2022, Marazzi Group a fost printre primele companii din lume care a obținut Certificarea ISO 17889-1, prima normativă care evaluează în ansamblu, în baza a 38 de parametri de măsurare, impactul asupra mediului, economic și social al plăcilor de ceramică de-a lungul întregului lor ciclu de viață.

Standardul ISO 17889-1 oferă un sistem de evaluare a sustenabilității produselor prin intermediul unor indicatori calitativi și cantitativi, identificați și clasificați în funcție de cei trei piloni ai sustenabilității: mediu, social și economic. Se analizează întregul ciclu de viață al plăcilor ceramice, de la alegerea materiilor prime, trecând prin producție, distribuție și instalare, până la utilizarea produsului și gestionarea la sfârșitul ciclului de viață.

Sistemul constă în 38 de indicatori, împărțiți în două categorii (obligatorii și voluntari), și un sistem multi-rating de acordare a punctajului:

  • Cele 15 cerințe obligatorii prevăd condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească plăcile pentru a fi definite ca fiind durabile. În cazul în care un produs nu îndeplinește toate aceste criterii, acesta nu este eligibil pentru certificare;
  • 23 de cerințe voluntare, conform cărora se atribuie un punctaj de la 100 la 130, în funcție de diferite niveluri de performanță a produselor și proceselor.

Noul standard tehnic promovează și stimulează utilizarea materiilor prime regionale și transportul pe calea ferată și maritim, mai degrabă decât rutier; în rândul combustibililor utilizabili, cărbunele este interzis în favoarea gazelor naturale, a surselor regenerabile și a tehnicilor de cogenerare. Standardul stabilește, de asemenea, un nivel de performanță pentru utilizarea apei și definește niveluri de performanță stricte pentru consumul de energie termică și emisiile de poluanți în atmosferă.

Un accent istoric

O serie de cerințe noi pentru care Grupul Marazzi nu este nepregătit. În 1974, compania a patentat procesul de monoardere rapidă, care era menit să revoluționeze producția de plăci ceramice și să devină cea mai răspândită metodă de producție la nivel mondial, cu o reducere drastică a consumului de energie. Acesta a fost evenimentul culminant dintr-o lungă serie de certificări și premii, la care s-a adăugat certificarea ISO 17889-1:2021, un pas în plus care demonstrează direcția bună adoptată și parcursul de îmbunătățire continuă.

De asemenea, compania este cunoscută pentru producția sa în circuit închis, limitând consumul de resurse naturale, optimizând consumul de energie și dezvoltând un sistem de colectare și utilizare a deșeurilor de producție, a apei de procesare, a materiilor prime pe care le conține și a căldurii generate în anumite faze. Totodată, în ceea ce privește economisirea energiei și utilizarea surselor regenerabile, Marazzi și-a echipat fabricile cu instalații de cogenerare, care îi permit să își producă aproximativ 75% din necesarul de energie și să alimenteze faza de pregătire a materiilor prime. Un accent pe calitatea ecologică a întregului ciclu industrial, care include și restaurarea morfologică a carierelor și a vegetației acestora.

De la mediu la responsabilitate socială

Marazzi Group a fost întotdeauna un promotor al sustenabilității, care include aspectele sociale, alături de cele de mediu. Siguranța este o prioritate; de la siguranța personalului care lucrează în fabrici și a celor care se ocupă de montare până la siguranța în utilizare de către utilizatorul final, așa cum se stipulează chiar în Standardul ISO 17889-1. Compania efectuează controale constante asupra nivelului de siguranță, igienă și sănătate la locul de muncă, operând modificările tehnice și organizatorice corespunzătoare, implicând direct și lucrătorii, și le oferă acestora un program de formare, informare și actualizare continuă, pentru a asigura respectarea standardelor de siguranță și de mediu prevăzute.